AGROBUTI Video school 视频多媒体


Home 首页  |  64 storie 漫画  |  poemo 塔霍的书  |  karaoke 音乐  |  Video list  |  Domus 家 เพิง  |  Lunario月  |  e-tips  | 
Elders 先民 ป่า Afriko 非洲 แอฟริกา xæfrikā  |  Amerikoj 美国 南美洲 ประเทศสหรัฐ อเมริกาใต้  |  Azio/Aŭstralio/Zelando 亚洲 澳大利亚 เอเชีย นิวซีแลนด์  |  Eŭropo/Rusujo 欧洲 俄罗斯 ยุโรป รัสเซีย)

Film / movieTerra Madre,  albero-zoccoli,  Lupo bianco,  Quilombo,  Africa magia nuda,  Thrive,  Dune,  erba-,  Grace,  Omar-al-mokhtar,  Bab'Aziz,  Shirdi Sai baba film,  Marco Polo,  Kǒngfūzǐ, 孔夫子,  Mesmer,  Socrate,  yogi Tibet,  Inuit saman,  Milarepa73,  Hommes de bois sacré,  Esprit de la foret,  Bruce Perry,  Cheyssial | Dimitri,  blueberry-Kounan,  Virikuta,  MariaSabina79,  Santodaime (p.alfredo),  Vijnana religion meeting,  the Ilusionist
cartoon: chakra trip | Dao trip | 36Chino-character | monaco Jigong | Ramayana | capitanHarlock


 
Sebastian 塞巴斯蒂安 Sāi bā sī dì ān
olive-calabre, fran-toio, vino, alberi tusci, quercia, fico, alga-spirulina (Africa, Perù, Spagna, Tailandia), Cibo-reportage, pioggia (swale, cisterna, village, dry-farming), Acqua, vita , Shirdi sai baba film, Filo d'oro-Krishnamurti, jai Shiva, ganapataye

Emilia 艾米利亚 Ài mǐlì yǎ | ci vuole un fiore
arachidi, asparagi, lenticchie, patate, giuggiolo
asfodelo, canapa story, stevia-erbe (talea), Permaculture (Bill Mollison, Geoff Lawton, Emilia Hazelip, Sepp Holzer, contadini (Britain, France, Cina, Japan, Indiana, Asia, sriLanka, Bali, India ( 89lady, ladakh 2, 3, 4, maharastra, meghalaya, assam, nagaland), Grecia 2, Portugal, Brasil, Perù-chacra, Italia (strisce, albero-zoccoli)

Pamela 帕梅拉 Pà méi lā |
saragolla lucana, grani strampelli, trebbia
animals, delfini, bonobo, serpente, elefante, panda, canguro, goanna, ornitorinco, uccelli (allodola, upupa, civetta), Api danza, s'argia, tarante | tessitrici, sardi, etrussi, venedi, lucani, Sud, berberi, balkani, waria, thai-trance


Giorgio Taras 乔治塔拉斯 qiáozhì Tǎlāsī

streghe sannite, Alicudi pane, canapa cure, eros (birth, yab-yum, tantra bianco, sunset), movie/song (Thrive, Dune, erba-Grace, streghe, shivaratri, holi fest, mere-bhang, sherazade, ramayana, monaco matto, marco polo1 9 8 2)
 
Raseno 镭森 Léi sēn | hino mestres
老子 Lǎozǐ shuo, 36 cinesi, Erickson, sogni-subconsci, sámán journey, Sámán eurázsiában, Inuit, Mongolian, Russian (baikal, chukchi, kamchatka muka-mor, tuvan), Drokpa, Khambas, Kalasha1976, Nepal (cepang, jhakri), Hmong, berdache, Manchu-oroqen, vijnana indigenous meeting | songs (milarepa, joan lui, harlock, jeeg-robot)

Lisa 莉萨 Lìsà | Kundalini chakra, Rossoloski (sahsrara, pineal 936hz, gola, cuore, plesso, sacral, radice, acqua, forest, fearfree, Dna, sky-angel, delta, theta, delta-theta), Nepal song, Altai song, Sakha song mito, fire drum, gyuto68,
Tibet (nomadi, lhapa, wu-bon, nechung, himalayogi, yogi2, Milarepa73, terzo-sadhu),

Kinaciau 基那洲 Jī nà zhōu | plants
Kalahari dryland | San hunters, healers, raindance, Zulu
Africa72, magia75, savana, afrosaman, spirits, ancestri
Dogon, Koma, Etiopi, Mursi, Himba Namib | Cina medicine (lishizhen, huatuo, snakedance, wuqinxi 五禽戏, qigong (1 2 3, dantian, orto, master Duan, Java, qigong Burma, taiji, tanglang

Mallendi 马勒 Mǎ lēi - G.Kelner
B-Perry, Cheyssial, Dimitri, Nsima temple2001, Nsima07
Congo25, Aka, canti polifonici, Mbira Ituri, Ituri-dance, Tago dance, Gabon root, tabernanthe | arp'egizia, m'congo music, BuitiFang, BuitiTsogo | arco Tsogo, arp'acord, arp'Apindji (princeIssay), arpa Pa Nziengui, Maviango
 
Yolanda 约兰达 Yuē lán dá | canti Jurema
Yarima torè, Guarani, Wayapi, Yara-marilionza cult, haiti, film
afrobras orixas (exù, ogum, oxossi, ossae, omolù, oxumaré, nanà, logunedé, oxum, yansà, obà, euà, yemajà, xangò, oxalà
daime-song (eu tomo, o daime, cruzeirinho, bril-do-sol, Irineu, mestre, divino pai, aya-luz, alturas, olhos, lua, jureminha

don Romulo 唐罗慕洛 táng Luō mù luò
Pablo Amaringo, don Emilio82, don Howard | burundanga, chacrona, yagè, Dna | Forest care love, Awà (people, pets), Barasana, Yanomami (yarima), Shipibo (text, Herlinda,ikarunci), Wayapi, Mapuche cosmo, Atacami | nativi Patagonia, sud Cile, Onas28, Onas67, Selk'nam mito, Yamana hut

Martin 马丁 ma tin | J. Kounan
funghi (Italia, India, eduli, tossici, magici), milpa Mayapan, nixtamal, Mais story, Guatemala Maya music | MariaSabina79 (so-so-na-na, savia), Lacandoni, Huichol-wirarika, danza hikurì, marakame, don Tonio, save Virikuta | Tarahumara, Jikurì song | Navajo lullaby, Navaho mito | Tatanka, wounded knee, Cherokee Raimond | Native American convention, NAC98

Nimal Sesto 第六 Dì liù 第六绰号
gotukola, ginseng, kumara, shānyào, kawa (tonga, vanuatu-mito) Riso (fukuoka, de-huller, nepal-dehusk, india-dehusk) | Khmu rice, Akha rice (village, de-husk), 摩梭 Mósuō (it.doc), Dongria (ecosys, life), Orissi, Mlabri, Wanniya, Pawan, Takasagos, Tasaday-e-San, Temiar (lucidream), Dani Papua (singsing, rainwater), Moriori, Tasmaniani, Aborigen(corrobori, australia38, stolen-babies, dreamtime, rainbow, quinkins)

Africa orto-rialzato
agroforest Malawi
Sciamani nell'Islam
Africa ama, IT doc 1972
Magia nuda, it-doc 1975
grida Savana (A.Moravia, 1975)
Omo Valley people
Dogon | Koma
Dassanach | Mursi
Himba | Namibia
Kalahari dryland | dryland 2
San Kwe hunters doc.
San healing dance Botswana
numdance, danza di Giraffa
KhoiSan of Kalahari
!Kung spirit of Africa | www.tonvanderlee.nl
Sangoma rite | Tswana sangoma
Zulu sangoma | mito zulu
raindance of Venda, Zimbabwe

Babongo (Bruce Perry)
Congo, movie 1925
donne Ituri dance
Aka babongo | canti polifonici Aka
canto Mbira dell'Ituri
arpa Ngombi, musica egizia
arco Mongongo music
Buiti dei Fang
Buiti dei Mitsogo
hommes du bois sacré (G.Kelner)
Cheyssial films
arpa Apindzi | arco Tsogo Mallendi
arpa Pa Nziengui | Nziengui 2
Tago dance (Gabon)
Buiti nel mondo (Dimitri)
esprit de la foret, song
Gabon Maviango, canto
Panga village fotoalbum, Gabon"
Tabernanthe iboga in Camerun
arbusto Iboga in Gabon
growing tabernanthe
Nsimalen Buiti Fang, Camerun
Nsimalen BuitiTemple, 2007
Ngozè 1 | Ngozè 2 | temple

AfroBrasilian rota dos Orixas
Exù | Ogum | Oxossi | Ossae
Omolù | Oxumaré | Nanà | Logunedé
Oxum | Yansà | Obà | Euà
Yemajà | Xangò | Oxalà | Yara
oracao a Iemanjà, hino
Quilombo film (Brasile)
Haiti, fiesta vodu
Haiti 2 | Haiti 3
Maria Lionza-Yara, Venezuela
MariaLionza 1 | MariaLionza 2
Yara cabocla trance
Yara quibayo trance
Besouro fil dos Orixas (movie)
Cangaceiro 1 | Cangaceiro 2

Guarani, Ambrosio Vilhalva
danza do Torè
cantos a Jurema
Jurema cacciatora
saravà a cabocla Jurema!
Umbandaime
Eu chamo todos mestres, hino
Agrobuti zen
Riso in Quilombos


Milpa America | milpa bis
milpa di Mayapan | Nixtamal
Mais zon'arida | Mais story
Maya in Guatemala
Mayan music
Maria Sabina espiritu, 1979
Maria Sabina: so-so-na-na
Salvia del veggente
Lacandones | Lacandoni

Blueberry (J. Kounan)
Tatanka | wounded knee
Tarahumara 1 | Tarahumara 2
Jikurì song
Huicholes, wirarika people
Huichol danza del peyotl
Huichol marakame | don Tonio Carrillo
Virikuta | save Virikuta
Navajo ninnananna (lullaby)
Navaho mito | Raimond Cherokee
Native American Church 1
NAC convention, 1998
NAC convention

wachuma ceremonia, Perù
wachuma cactus | echo icaro
Mapuche people | mapu cucina
Mapuche storia | mapu cosmos
Atacami | Patagonia
nativi del Cile | sud Cile
Onas 1928 | Onas'67
Selk'nam | Selknam mito
Yamana | capanna

Forest guardians | Awà Amazzoni
Awà karawara rite
Awà monkey amigo
Land care | elder love
Barasana people (coca ritual)
Yanomami d'Amazzonia
regreso de Yarima (doc)
Kayapò do Xingù | Wayapi
Shipibo Kestenbetsa (Jan Kounan)
canto Shipibo (Herlinda Agustín)
Shipibo texture | burundanga-toè

Pablo Amaringo | Amaringo paints
Chacrona pianta | Dmt and Dna
Yolanda-Yatra in 2002
don Emilio, 1982 (E.Luna)
Ayahuasca ceremony
Icarar los icaros
Ikarunchi Medicuyni, icaro
padrino Alfredo daime
Eu tomo Daime
O Daime è o Daime
Cruzeirinho do Mestre Irineu
Eu sou brilho do sol
eu chamei meu mestre, hino
Irineu confia, hino
divino pai soberano, hino
ayahuasca luz, hino
quem procurar esta Casa
Barquinha Rainha, hino
da-terra-ao-astral, hino
Miguel hino justica, hino
Eu canto nas alturas, hino
olhos observantes, hino
Eu tenho fè, hino
Kalika Rainha, hino
oh Lua!, hino
linda Jurema, hino
oh jureminha, hino

Tasaday & San people
Asia tessitrici | Waria people
Akha-Hani Yunnan rice
Akha Laos village | akha de-husk
Nepal-dehusk | sud-india-dehusk
Khmu people (Laos rice)
摩梭 Mósuō Yunnan | Mosuo IT
Pawan of Taiwan | Takasagos
Wanniya-aeto (veddha people)
Dongria of India | Orissa
Dongria ecosys | Dongria life
India snakedance
Mlabri people | Thailand trance
Temiar dream | sogno lucido
Dani people, West Papua
Papua antenati
Papua singsing | papu raindoccia
Kawa delle Hawaii
Fasi Fai Kava, Tonga song
Vanuatu Kava - Vanuatu mito
Moriori | Chatman islands
Tasmaniani | Tasmanians
first Australians (doc 1-7)
Kakadu-Uluru corrobori
Australia'38 | stolen generation
Dreamtime (jukurpa)
dreamtime: Kangaroo e Wombat
dmt: Girawu the Goanna
dmt: Biladurang the Platypus
dmt: the Rainbow Serpent
dmt: the Quinkins
Joan lui song | figli di Dune
sogni: Sherazade | Ramayana
Jigong, monaco pazzo
capitan Harlock | Jeeg robot
ci vuole un fiore Sergio Endrigo song

Apicoltura (Concetto Rizzo) 
Api, danza-linguaggio
Delfino language
Serpente Cervone
Elefante Thai
Panda e terremoto | Panda
Uccelli del paradiso
corteggiamento birds-1
corteggiamento birds-2
corteggiamento birds-3
Allodola | Usignolo
Upupa | Civetta
Bonobo love | coppia eroica
Yab-Yum love | yabyum info
tantra bianco | tantra yoga
tramonto, sunset
erba di Grace | Grace 2
Cure del cancro
Canapa story
Tesla | Ighina | Mesmer
the Illusionist 7
Milton Erickson ipnosi
viaggio subconscio
sogno lucido.doc
Cina medicine | Li-shi-zhen
Hua-Tuo | wuqinxi 五禽戏
combinacion qi | qi in dantian
qigong study | step2 | step3
master Duan | master Java
qi gong | in Burma | in orto
Taiji basic |Tanglang of Shanxi
老子 Lǎozǐ master
Lǎozǐ shuo (Laozi parla)

Pastori d'Eurasia
pastori Sardi | pastore Serafino
Sardegna | due | tre
Sardi | S'argia sarda
Alicudi eolo | Alicudi analogica
Apulia: tarantismo | tarantate
tarantula dance | pizzicata
Lucani | Lucania '65
briganti song (Lina sastri)
streghe Sannite | fiume Sabato
danza delle streghe | unguento
Balkan eros-magia | Russi slavi
Parto naturale, natural birth

Mongoli nomadi
Tibet-Cina pastori
tibet plateau
Drokpa people | Khambas people
Cepang people | Nepal village
Jhakri people | Nepali song
Kalasha people | Kalash 1976
Oroqen people
Altai song
Republica Sakha (Yakutia) song
Sakha-yakuturk epica Olonko
sámán journey | saman's quest
Europe Sámán
Sámán eurázsiában, 1989
Mongolian shamanism
Halh boo saman | fire drum
Manchu 滿族 mongol saman
Inuit saman
Baikal (russian) saman
Chukchi (russian) saman
Kamchatka (russian) wu-saman
mukamor 1 | mukamor 2
Siberian (russian) saman
Tuva (russian) saman
lhapa saman | Wu-saman Bon
Gyuto ritual, 1968
oracolo di Nechung
Himalayan yogis (A.Desjardins)
Tibetan yogi | yogi 2
Milarepa film'73 | Milarepa song
Tiziano, italian sadhu
indigenous meeting, vijnanaI
indigenous meeting, vijnanaII
indigenous meeting, vijnanaIII
Hmong saman in Usa
(by Taggart Siegel & Dwight Conquergood)
Two spirit, due-spiriti

storia di 36 caratteri cinesi
Marco Polo (film 1982)
MarcoPolo-3 | MarcoPolo-4
MarcoPolo-5 | MarcoPolo-6
Marco Polo 7-8

Kundalini med |chakra cartoon
Lenni Rossoloski |Acqua num
Sahasrara | pineal 936hz | trikuti
gola-vishudda | anahata-cuore
manipura-plesso
sacral-swadistana
muladhara-radice
magic forest | liberi da paura
Dna activator | Sky guardians
onde delta med | theta med
delta-theta med

Cibo, IT1 (Bill Mollison)
Cibo, IT2 | Cibo, IT3
Thrive-IT | Britain permacult
France farmer
ultimo contadino it-doc

Cina permacult (John D.Liu)
Fukuoka Masanobu IT 福岡正信
rivoluzion di paglia IT1
rivoluzion di paglia IT2
Riso Duborskian | de-huller
Fukuoka farming | riso a Solitude
Fukuoka in Grecia | Grecia 2
Emilia Hazelip | Emilia 2
Sepp Holzer farm | Sepp 2
Permaculture: Bill Mollison
Geoff Lawton (greening desert)
swale | water-design IT
permacultura (Geoff IT2)
permaculture (Geoff IT7)
permaculture (Geoff IT9)
Portogallo perm | cisterna
perma Brasile
chacra Perù | chacra Perù 2
perma Ladakh | ladakh 2
ladakh 3 | ladakh 4
asian rice crops
rice paddy, Sri Lanka
Bali-rice trebbia
agro India: | 89 anni lady
Sakal-Aduma, Meghalaya
agro-shift, Assam
agro-shift, Nagaland

Terramadre (Celentano song)
Veneti, strisce di terra
Albero degli zoccoli (E.Olmi)
Terra Madre (Ermanno Olmi)
canapacoltura di Atella
frantoio Tazlida, Marocco1
Olive a Tazlida, Morocco2
coglitrici di olive calabre
grani Strampelli | saragolla lucana
trebbia, grain threshing
lenticchie | arachidi | asparagi
giuggiolo | innesto del fico

Alberi toscana | Trees of Gaia
Quercia in 8 mesi
piante spontanee | Asfodelo
Rovo, daucus, achillea
Stevia e piante curative
Stevia talea
Gotu-kola e brahmi | Ginseng
Patate di montagna | Kumara | Shānyào
Alga spirulina| spirulina Africa
spirulina Perù | Spagna | Tailandia
funghi Italy (funghi italiani)
15 funghi eduli
15 funghi tossici
psilocibe semilancia
funghi ostriche, India

Shirdi Sai Baba
shirdi song 2 | shirdi 3
Shirdi cartoon
Filo d'oro, Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti
Krishnamurti 1 | Krishnamurti 2
Shivaratri festa
Thandai Holi festa
Mere Bum Bhole Bhang Tumhari
jai Shiva Shankara, song
om gam ganapataye, song


塔霍的诗集 LIBERTAGES on Agrobuti.net | for info 信息。contact 联系: info@agrobuti.net